FYZIOTERAPEUT Facebook
Mgr. Zuzana Pavlů

Vítám Vás na stránkách mého pracoviště.
Od 6. 6. 2016 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, v době mé absence nebude provoz pracoviště přerušen.
Veškerou péči pro Vás zajistí vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeutky s několikaletou praxí v oboru Mgr. Jana Rollerová,
Mgr. Karolína Svobodová a Mgr. Kamila Rosáková. Těšíme se na Vás! Pracoviště nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Terapie probíhá za přímou platbu (viz ceník služeb). Terapii je nutné telefonicky domluvit (viz kontakt).

 

  Metody fyzioterapie


Mobilizační techniky:


Spočívají v uvolnění blokády kloubním tlakem ve směru blokovaného pohybu (tlaková mobilizace dle Gaymanse)
nebo lehkým opakovaným pružením v tomto směru s postupným zvětšováním rozsahu pohybu (repetitivní mobilizace).


Manipulace:Je razantní, ale šetrné jednorázové zvýšení tlaku či tahu kloubu ve směru blokády,
jehož výsledkem je její uvolnění, které může být doprovázeno typickým akustickým fenoménem („lupnutí“).


Automobilizační cvičení:


Využívá aktivních pohybů pacienta k uvolnění blokády.


Trakce:


Pasivní tah v podélné ose části těla (trupu, končetin) s cílem oddálení jednotlivých pohybových segmentů od sebe.


Měkké techniky:


Aplikují se na reflexní změny fascií, svalů, kůže, periostu (měkké tkáně) a jsou analogií metod ovlivnění blokád kloubů jakožto reflexního projevu funkční poruchy skeletu. Protože pohybová soustava funguje jako nedílný celek skeletu i měkkých tkání, provádějí se tyto metodiky většinou v různých kombinacích společně. Ústředním cílem těchto technik je odhalení a ovlivnění patologické funkční bariéry v tkáních pomocí rukou terapeuta a to selektivní aplikací tahů, tlaků a posunů na cílovou měkkou tkáň. Příkladem měkkých technik je metoda postizometrické relaxace (PIR) nebo metoda ischemické komprese reflexně vzniklého hyperonu v tkáni.


Kinezioterapie (léčebná tělesná výchova, LTV):


Je jednou z hlavních léčebných metod v rehabilitaci. Cílem je dosažení správného provedení pohybu jako předpokladu pro realizaci motorických činností běžného života. Je prováděna zdravotníkem, na rozdíl od zdravotní tělesné výchovy, která je prováděna pedagogickým pracovníkem. V rámci kinezioterapie nejčastěji využívám: nácvik zapojení hlubokého stabilizačního systému, cvičení s overbally, velkými míči, na labilních plochách, s pružnými tahy, SM systém, PNF, léčebné postupy dle Ludmily Mojžíšové (cvičení, mobilizace žeber, mobilizace kostrče)


SM systém:Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" se opírá o 30let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy.
Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány. Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let – děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu. Po zacvičení 12ti cviků SM systému za 10minut, uděláte regenerační, protahovací a zároveň posilovací zdravotní program pro Vaše tělo. Díky i jednoduchosti a nenáročnosti, lze provádět doma, na zahradě či u vody. Stačí si jen koupit elastické lano a můžete cvičit.


Kineziotaping:


Metoda Kinesio tejpování byla vyvinuta na začátku sedmdesátých let japonským chiropraktikem Dr.Kenzo Kasem. Je známá také jako Kinezio-Tape, Medi-Tape nebo Aku-Tape, podle způsobu využití. Tejp je vyroben na bázi bavlny s elastickými vlastnostmi, podobnými jako má lidská kůže, proto na kůži velice dobře a šetrně přilne. Díky své elasticitě umožňuje ošetřeným svalům aktivně pracovat (neomezuje v pohybu jako klasická bandáž) a chrání je v celém jejich průběhu. Kinesio tejp dokáže fixovat, ale na druhou stranu také aktivovat právě ty svaly, které jsou ošetřeny. Tejpováním Kinesio tejpem doplňujeme léčebné techniky, jako jsou: masáže, manuální terapie ale i léčebný tělocvik. Díky Kinesio tejpu je možno pozitivně ovlivnit funkci svalů, lymfatického systému a kloubů. Díky vlnovitému uspořádání lepidla na samotném tejpu dochází k tlakové redukci tkání, tím se zvětšuje prostor mezi kůží a svaly a dochází k regulaci krevního a lymfatického oběhu. Přes stimulaci proprioreceptorů se zlepšuje funkce kloubů a reguluje se svalové napětí. Redukce bolesti je tak důsledkem tlakového ovlivnění postižených tkání.


Fyzikální terapie:


Soustava metod využívajících různých fyzikálních energií k léčebným účelům. Cílem je útlum bolesti, ovlivnění tkáňové trofiky,
myorelaxační efekt, antiedematózní efekt apod. Zahrnuje se do ní: elektroterapie, mechanoterapie, fototerapie, balneterapie a další.


Metoda Ludmily Mojžíšové:


Zabývá se hlavně ženskou funkční sterilitou (neplodnost v případě, kdy jsou ženské pohlavní orgány zcela zdravé). Za druhé jsou to poruchy funkce páteře. Pokud se žena rozhodne pro tento typ léčby, musí nejdříve projít podrobným gynekologickým vyšetřením, kompletním interním vyšetřením a vyšetřením endokrinologickým, která určí, zda je vhodnou pacientkou pro uplatnění tohoto druhu léčby. Nezbytnou podmínkou je i potvrzení o plodnosti partnera. Rehabilitační léčbu mohou absolvovat nejen ženy, ale i muži, pro které má cvičení příznivé účinky na spermiogram. Terapie funkční sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Samotná léčba obsahuje několik návštěv u proškoleného fyzioterapeuta/fyzioterapeutky a úspěšné výsledky vyžadují každodenní pravidelné domácí cvičení.
První návštěva zahrnuje vysvětlení vzniku různých spazmů a blokád, poučení o významu každodenního aktivního cvičení, vyšetření a ukázání cviků. Cviky jsou zaměřeny na posílení a uvolnění hýžďových a pánevních svalů, na uvolnění křížokyčelního skloubení a uvolnění páteře. Druhá návštěva se většinou koná po ukončení menstruace v době před začátkem ovulace. Zde je zkontrolována správnost provádění cviků. Součástí této návštěvy je mobilizace kostrče per rectum (přes konečník) a mobilizace blokád žeberních a meziobratlových kloubů. Další návštěvy se uskutečňují po jedné či více menstruacích. Pakliže se po kontrolním vyšetření už spazmy, blokády či subjektivní příznaky (např. bolest) neobjevují, žena pokračuje ve cvičení sama. Terapie trvá obvykle 6 měsíců.

   

Související odkazy

Fyzioterapie Mgr. Zuzana Pavlů-Biborová   |   Nikola Sudová (official)   |   Šárka Pančochová

MUDr. Tomáš Vilhelm   |   SM SYSTÉM (spirální stabilizace)